wtorek, 26 kwietnia 2011

Wymagane odległości przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków

Co warto wiedzieć o lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jest to temat dość rozległy, więc nie traćmy czasu...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zachowania minimalnych odległości od granicy działki i innych obiektów infrastruktury. Odległość jest regulowana przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

Co więcej: odległość studni z wodą przeznaczoną do picia powinna wynosić, co najmniej 5 m od granicy działki, 15 m od zbiorników gromadzenia nieczystości (osadnika glinianego), 30 m od najbliższego przewodu rozsączającego.

Prawo dopuszcza postawienie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki pod warunkiem zachowania pozostałych odległości.

Osadnik gliniany powinien być umiejscowiony w odległości 5 m do grancy pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 2 m od granicy działki sąsiada, 2 m od drogi lub ciągu pieszego.

Tak jak w przypadku studni, prawo dopuszcza umiejscowienie osadnika przy samej granicy działki pod warunkiem zachowania pozostałych odległości.

W zabudowie innej niż jednorodzinna, zagrodowa i rekreacji indywidualnej lub gdy osadnik nie przekracza 10 m3 odległość powinna wynosić: 15 m do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 8 m od granicy działki, ulicy czy ciągu pieszego.

W przypadku osadników powyżej 10 m3 ale nie przekraczających 50 m3 odległości wymagane wynoszą:30 m od okien i drzwi zewnętrznych, 8 m do granicy działki sąsiada, 10 m od drogi lub ciągu pieszego.


Odległość separatora tłuszczu od okien, drzwi i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5m.

Drenaże także mają swoje minimalne odległości, w przypadku drenażu rozsączającego wymagane jest zachowanie przynajmniej 30 m od studni wodą pitną oraz: 2m od granicy działki, poziomu wód gruntowych, rurociągów z gazem i wodą, 1m od kabli elektrycznych, 3 m od krzewów i innych drzew.

Jak widzicie przydomowe oczyszczalnie ścieków mają swoje wymagania, ale to, że warto chyba nie muszę powtarzać. Wystarczy, że zostawimy naszą przydomową oczyszczalnie specjaliście, on już wszystko wyliczy i ustawi tak by było zgodnie z prawem, dobrze dla oczyszczalni i oczywiście dla nas.

1 komentarz:

  1. Bardzo ciekawy blog. Sporo interesujących zagadnień. A wszystko przejrzyste. Podoba mi się. Pozdrawiam:)

    http://www.zbiornikitempo.pl/

    OdpowiedzUsuń